ÜRÜNLER
Algesea
Katı Deniz Yosunu
Algesea, tamamen dogal olarak yetisen deniz yosunu (Ascophylum nodosum, Laminaria ve Sargassum) ‘dan elde edilmistir. Çevre dostu bir üründür.


• Bütün bitkilerde yapraktan ve kökten uygulanabilir, zirai mücadele ilaçlarıyla karısabilir,
• Tüm bitkiler için dogal bir gübredir. Ayrıca topraktaki alınmamıs besinleri uygun forma getirerek kolay alınmasını saglar,
• Saçak köklerin gelisimini %30-40 arttırır. Bitki büyümesini hızlandırır,
• Fotosentezi hızlandırarak klorofil olusumunu saglar,
• Filiz ve dallanmayı arttırır. Çiçek ve meyve dökülmesini azaltır,
• Bitki dokusunu güçlendirerek dayanıklılıgını ve çevresel sartlara direncini arttırır,
• Don, kuraklık, asırı su, tuzluluk, yetersiz günes vb. nedenlerle bitkinin strese girmesini engeller,
• Hastalıklara karsı direnci ve mukavemeti arttırır. Hastalık sonrası iyilesmeyi hızlandırır.
 
Garanti Edilen İçerik w/w
Toplam Organik Madde  % 39
Alginik Asit  % 1,9
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)  % 15
EC 35,1dS/m
pH Aralığı   4.3-6.3

Tüm bitkilerde yapraktan 40-50 gr, topraktan damlama sulama ile 250-300 gr dozunda uygulanır.