ÜRÜNLER
Bionik

  Bitkisel Menseli Amino Asit içeren Sıvı Organik Gübre

  BİONİK bitkinizin aminoasit dengesini koruyarak çevresel kaynaklı stres koşullarına karşı güçlenmesini sağlayan,
  yaprak ve damlamadan uygulanabilen doğal, organik bir üründür.
 
• İçerdiği yüksek orandaki serbest amino asitler bitkinin abiotik stres koşullarına karşı dayanıklılığını arttırır.
• Klorofil sentezi,  enzim aktivatörü ve şelatlayıcı etkisi ile bitkinin vejetatif ve generatif gelişiminin
  en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlar.
• Meyve kalitesini arttırır. Pazarlanabilir ürün miktarında artış sağlar.
• Tohumlarda uygulanırsa çimlenmelerini hızlandırır.
• Kök ve sürgün gelisimini arttırır.
• Içerdigi aktivatörler sayesinde besinlerin alımını kolaylastırır.
• Çiçeklenmeyi arttırır.
• Çiçek, tarak ve meyve dökümünü azaltır.
• Bionik, bitkilerde besin dengesini sagladıgı için hastalıklara karsı direnç kazandırır.
• Don, kuraklık, asırı nem, sıcaklık ve ilaç yakması gibi olumsuz kosullara karsı bitkinin dayanıklılıgını arttırır.
  Bu gibi durumlarda önerilen doz iki katına çıkarılmalıdır.

Garanti Edilen İçerik w/w
Toplam Organik Madde : % 30
Organik Karbon : % 13
Organik Azot :% 1.8
Serbest Aminoasitler  :% 11
pH Aralığı  : 4.3-6.3


Tüm bitkilerde,
Yapraktan; 150ml/da veya 100 lt su
Toptaktan; Damlama sulama ile, yagmurlama sulama ile veya ekim öncesi holderle 1-15 lt/da

1 lt
5 lt
20 lt