ÜRÜNLER
Biosır
Bitkisel Menseli Aminoasit Içeren Katı Organik Gübre
BIOSIR bitki fizyolojisinin her asamasında biyokimyasal fonksiyonları olan, yüksek oranda serbest aminoasitler içeren bir bitki aktivatörüdür.


Aminoasitler proteinlerin temel yapıtası olup bitki hücrelerinin temelini olustururlar. Proteinler ise tüm
canlı hücrelerinin yapısında en çok bulunan ve çok fonksiyonel moleküllerdir. Bitkiler gerekli olan
aminoasitleri bir enerji harcayarak sentezlerler. Oysa bu aminoasitler dısarıdan bir müdahele sonucunda
verilebilirse, bitki hücreleri enerji harcamadan aminoasitleri bünyelerine alabilirler. Dogada 20
çesit aminoasit bulunmaktadır. Bunların bir kısmı bitki tarafından sentezlenebilmekte bir kısmı ise
bitkilerce sentezlenememektedir. Bu aminoasitler (arginine, cystine, histidine, threonine, tyrosine,
valine) özellikle dısarıdan verilmelidir. Adı geçen bu aminoasitlerin tamamı BIOSIR 'ın içeriginde
yüksek oranlarda bulunmaktadır.

Garanti Edilen İçerik w/w
Toplam Organik Madde  : % 65
Organik Azot : % 6
Organik Karbon : % 15
Serbest Aminoasitler : % 40
Maksimum Nem : %20
pH Aralığı   : 4.2 - 6.2

Tüm bitkilerde yapraktan 40-50 gr, topraktan
damlama sulama ile 400-500 gr dozunda uygulanır.
.

400 gr