ÜRÜNLER
Caphos
NP Gübre Çözeltisi

Caphos suda erimeyen, toprakta bağlı bulunan, Kasyum Fosfatların ve magnezyum fosfatların bağlarını koparır ve suda eriyebilen yeni bileşikler oluşturur. Tüm bunların sonucunda suda eriyebilen
 Kalsiyum, Fosfor ve magnezyum oluşur.
Toprak pH sını düşürdüğü için Mangan, Çinko ve Bakırın alımını kolaylaştırır. Damla sulama sistemini korur.

 
Garanti Edilen İçerik w/w %
Toplam Azot (N)   5
Üre Azotu (NH2-N)   5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)  15

Tüm bitkilerde,
Toptaktan; Damlama sulama ile, yagmurlama sulama ile veya ekim öncesi holderle 3 lt/da

EC FFERTİLİZER