ÜRÜNLER
Ferrol
Demirli Gübre Çözeltisi

Meyve ağaçlarında sebze ve tarla bitkilerinde görülen demir eksikliklerini gidermek amacıyla
topraktan kullanılan, sıvı demir gübresi.

Bitkiler için önemli bir besin elementi olan demir, kireçli ve yüksek pH değerine sahip topraklarda suda çözünemeyen demir hidroksit veye demir karbonat bileşiklerine dönüşürler. Bu bileşikler suda erimedikleri için bitkiler tarafından alınamazlar. Topraktan uygulanacak demirli gübrenin yüksek pH değerlerinde kararlı yapısını koruyabilmesi yani hidroksite veya karbonata dönüşmemesi gerekir. 

Ferrol ÜTM'nin yıllar süren uğraşları sonucunda geliştirilmiştir.
Geniş pH aralığında kararlı yapısını korur.
Uzun süre etkilidir.

 
Garanti Edilen İçerik  w/w
Suda Çözünür Demir (Fe)   % 5
Yoğunluk  1,33


Tüm bitkilerde,
Toptaktan; kullanılır

5 lt
20 lt