ÜRÜNLER
Kalites
Potasyum Tiyosülfat

Potasyum ve kükürtçe zengin, içeriginde Potasyum tiosülfat bulunan bir üründür. Meyvelerin
olgunlaşmasını ve büyümesini saglar. Meyvelere ve çiçeklere parlaklık verir. Karbonhidrat ve seker
oranını artırır. Meyve tutumundan hasada kadar her dönem yapraktan ve topraktan uygulanabilir.
 
Garanti Edilen İçerik w/w %
Suda Çözünür Potasyumoksit(K2O)  25
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3)  42

Tüm bitkilerde,
Yapraktan; 150ml/da veya 100-150 gr / 100 lt su
Toptaktan; Damlama sulama ile, yagmurlama sulama ile veya ekim öncesi holderle 1-1.5 lt/da1 LT
5 LT
24 Kg