ÜRÜNLER
Kleyfit
Potasyum Çözeltisi

Çiçeklenme döneminde ve meyve büyüme döneminde yapraktan ve topraktan kullanılan, potasyum
 kaynagıdır. Meyve olusumunu ve büyümesini tesvik etmektedir. Bitkinin direncini artırmaktadır,
 
Garanti Edilen İçerik w/w %
Suda Çözünür Potasyumoksit(K2O)  20

Tüm bitkilerde,
Yapraktan; 150ml/da veya 200-300 ml/ 100 lt su
Toptaktan; Damlama sulama ile, yagmurlama sulama ile veya ekim öncesi holderle 1-1.5 lt/da1 LT
5 LT