ÜRÜNLER
Mikrofull Combi

Bor, Bakır, Demir, Mangan, Çinko Iz Elementler Karısımı
Mikrofull Combi bitkilerde görülen mikro besin eksikliklerini gidermek için üretilmis mükemmel bir karısımdır.


Bitkide görülen arazın hangi mikro besin maddesinin veya maddelerinin eksikliginden kaynaklandıgı,
yaprak analizleri ile ve basit gözlemler sonucunda anlasılabilmektedir. Ancak yaprak analizi yaptırma
alıskanlıgı olmadıgından bitkinin genel durumuna bakarak bazı tespitler yapmak mümkünse de
çogunlukla birden fazla besin maddesi eksikligi ile karsılasılmaktadır. Bu durum Mikrofull Combi
uygulaması ile basit biçimde çözülür. Çünkü Mikrofull Combi önemli tüm mikro besin maddelerini
yüksek oranda ve bitkilerce kolay alınabilir biçimde içerir. Içeriginde bulunan Mikro Elementler
Organik Tasıyıcılarla (Amino Asitler, Ligno, Sülfanat ve Sitrik Asit) selatlıdır. Mikrofull Combi nin pH sı
3-4 dür. Ayrıca bir ph düsürücü kullanmaya gerek yoktur.

Garanti Edilen İçerik w/w %
Suda Çözünür Bor (B)   1
Suda Çözünür Bakır (Cu)   0.5
Suda Çözünür Demir (Fe)   5
Suda Çözünür Mangan(Mn)   3
Suda Çözünür Çinko (Zn)   6


Tüm bitkilerde,
Yapraktan; 100-150 gr/da veya 80-100 gr / 100 lt su
Toptaktan; Damlama sulama ile, yagmurlama sulama ile veya ekim öncesi holderle 300-400 gr/da

EC FERTILIZER