ÜRÜNLER
Solifert N

Azotlu Gübre Çözeltisi

Bitkilerin Azot ihtiyacını karsılamak için üretilmis yüksek oranda ve kaliteli Azot içeren sıvı besin
kaynagıdır. Azot eksikliginin görüldügü ve vegatatif gelismenin zayıf oldugu durumlarda kullanılması
önerilir. Yapraktan ve topraktan kullanılabilir.

Garanti Edilen İçerik w/w
Toplam Azot (N) : % 30
Amonyum Azotu (NH4-N)  : % 7.5
Nitrat Azotu (NO3-N) : % 7.5
Üre Azotu (NH2-N)  :% 15


Tüm bitkilerde,
Yapraktan; 300-400 ml/da veya 100 lt su
Toptaktan; Damlama sulama ile, yagmurlama sulama ile veya ekim öncesi holderle 2-4 lt/da