ÜRÜNLER
Solifert Potas

Potasyum Çözeltisi

Meyve kalitesi için, meyve tutumundan hasada kadar her dönem yapraktan ve topraktan uygulanabilir.
Kaliteli ve yüksek oranda Potasyum içeren sıvı besleyicidir.

Garanti Edilen İçerik w/w
Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) % 30Tüm bitkilerde,
Yapraktan; 300-400ml/da veya 100 lt su
Toptaktan; Damlama sulama ile, yagmurlama sulama ile veya ekim öncesi holderle 2-4 lt/da

EC FERTILIZER