ÜRÜNLER
ÜTM-CAB

Kalsiyum Klorür Çözeltisi

Bitkilerde görülen Kalsiyum ve Bor eksikliginden kaynaklanan verim düsüklügünün ve
bundan dogacak zararların ortadan kaldırılmasına yardımcı olan bir gübredir.


Kalsiyum bitki bünyesinde özellikle sürgün ve köklerin büyüme noktalarında gereklidir. Eksikliginde
stoplazmanın geçirgenligi azalır, karbonhidrat olusumu durur. Bunun sonucunda Elmada acı benek,
Domateste çiçek burnu çürüklügü gibi olumsuzluklar ortaya çıkar. Kalsiyum bitkide yavas hareket
eden bir elementtir. ÜTM-CaB‘ ın içerigindeki Organik tasıyıcılar kolay hareket edebilir hale
getirdiginden kök ve meristem dokuya hızla ulasır. Ayrıca içerdigi bor sayesinde Kalsiyumun büyüme
noktalarındaki etkinligini arttırır, karbonhidrat metabolizmasını güçlendirir. tozlasma ve meyve tutumunu
arttırır. Bu nedenlerle ÜTM-CaB hem saglıklı bir kök olusumunu saglar hem biokimyasal olayları
düzenler hem de kaliteli ve dayanıklı ürün elde edilmesini saglar.

Garanti Edilen İçerik w/w %
Suda Çözünür Kalsiyumoksit(CaO)  15
Suda Çözünür Bor (B)  0.5


Tarla bitkilerinde 300-400 ml/da, Bahçe bitkilerinde 400-500 ml/100 lt su,
Damlamadan 2 lt/da

EC FERTILIZER

1 LT
5 LT
24 Kg