ÜRÜNLER
ÜTM-Kükürt

Elementel S formundaki sıvı kükürt, toprak pH’ını düzenleyerek toprak ıslahında kullanılan bir üründür. Topraktaki kirecin çözünmesini sağlar .
Toprak tuzluluğunu önler ve azaltır. Yüksek pH’dan dolayı bitkinin alamadığı makro ve mikro elementlerin alımını kolaylaştırır.
Bitkinin ve toprağın kükürt eksikligini giderir. Her çeşit sebze, meyve ve ekim alanlarında kullanılabilir.
 

Garanti Edilen İçerik w/w %
Mikronize Elementer Kükürt   80

Damla Sulama Sisteminden veya doğrudan toprağa püskürterek her dönemde uygulanabilir
Tüm Bitkilerde: 1-2 Lt/da