ÜRÜNLER
Zingman

Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karısımı
Bitkilerde görülen çinko ve mangan eksikliklerini gidermek için yapraktan ve topraktan kullanılan bir besleyicidir.


Çinko ve Mangan’ ın bitki bünyesinde bazı enzimlerin faaliyetlerinde rol aldıkları bilinmektedir. Çinko
AUXIN’ ın bir ön maddesi olan TRYPTOPHANE’ nin olusumunda rolü vardır. Çinko eksikliginde bu
maddenin olusumu dolayısı ile AUXIN’ lerin olusumu durdugunda bitkilerin gelisimi yavaslamaktadır.
Çinko eksikliginde birçok bölgede bitkilerde KAMÇILAMA (Küçük yapraklılık, rozetlesme) görülmektedir.
Sürgünler kısa, bogum araları birbirine çok yakın, yaprakları rozet seklinde ve toplu tesekkül
etmekte, çiçekler açmadan dökülmekte ve meyveler küçük anormal sekiller almaktadır. Mangan,
sekerin yapımı ve seker metabolizması üzerinde etkilidir. Çesitli sebze türlerinde C vitaminini arttırdıgı
tespit edilmistir. Ayrıca klorofil sentezine yardımcı olmaktadır.

Garanti Edilen İçerik   w/w %
Suda Çözünür Mangan (Mn)     5
Suda Çözünür Çinko (Zn)     5


Tüm bitkilerde,
Yapraktan; 150ml/da veya 100-150 gr / 100 lt su
Toptaktan; Damlama sulama ile, yagmurlama sulama ile veya ekim öncesi holderle 1-15 lt/da

EC FFERTİLİZER